" ตรวจสอบบัญชี  และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตร "
 
นายวันชัย คงเกษม
ผู้ว่าราชการอุดรธานี
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
 เข้าสู่ระบบ
FONTSIZE

 
 
ข่าวสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” (02/03/2567)
วันที่ 2 มีนาคม 2567 นางสาวอุมาพร เจริญราช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี มอบหมายให้นางสาวกฤตยา จำปาชนม์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (01/03/2567)
ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 นางสาวอุมาพร เจริญราช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี (29/02/2567)
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอุมาพร เจริญราช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี และนางเพ็ญธิดา สมแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2567
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี เข้าวางรูปแบบการจัดทำบัญชีและสอนแนะบัญชีวิสาหกิจ (28/02/2567)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอุมาพร เจริญราช หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี มอบหมายให้ สายสอบบัญชีที่ 2 และ สายสอบบัญชีที่ 3 เข้าวางรูปแบบการทำบัญชีและสอนแนะบัญชีให้แก่คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจ
อ่านทั้งหมด     
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรม
FONTSIZE

นางสาวอัญมณี  ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นางสาวประมูล บรรพาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
นางสาวอุมาพร เจริญราช
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

:: ข่าวด่วนจากกรม ฯ ::
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH ค้นหาใน CodeTukyang.com

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด

สงวนลิขสิทธิ์ ©2564 Udonthani Provincial Cooperative Auditting Office .All rights reserved
::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ::: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ::: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :::
:::  28/10 ถนนโพศรี  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000  :::
::: โทรศัพท์  042-244118  โทรสาร  042-245055   :::
:::  Website 
http://udonthani.cad.go.th  E-mail :[email protected]  :::
 ::: การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel  :::